User Tools

Site Tools


start

Projekte Sistemesh Softuerike

Në këtë Wiki përshkruhen dhe dokumentohen projekte sistemesh softuerike në lëndët:

  • Analizë Sistemesh Informacioni
  • Mirëmbajtje dhe Testim Softueri
  • Inxhinieri Software
  • UML

të zhvilluara nga studentë të degëve të ndryshme të ofruara nga Departamenti i Informatikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.

Viti Akademik 2015/2016

start.txt · Last modified: 2016/02/23 23:23 by Klesti Hoxha